Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacyverklaring Katholieke Stichting Jongerenbelangen (KSJB)

In deze verklaring wordt informatie gegeven over bescherming van persoonsgegevens door KSJB. De KSJB doet er alles aan om deze gegevens te beschermen en zich te houden aan de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De KSJB verwerkt alleen persoonsgegevens in de aanvraag-administratie. De aanvraag-administratie wordt door de KSJB uitgevoerd op haar kantooradres. De digitale bestanden worden dagelijks opgeslagen in een beveiligde database.

In principe worden in de aanvraagadministratie uitsluitend contactgegevens opgeslagen van aanvragers. De KSJB heeft persoonlijke contactgegevens alleen nodig als toegevoegde informatie bij een ingediende aanvraag.

Hieronder vindt u de contactgegevens die de KSJB in dat geval kan laten opslaan en met welk doel:

Persoonsgegevens Projectadministratie Waarom de KSJB deze gegevens nodig heeft
Geslacht, voornaam (en of voorletters) en achternaam Het is noodzakelijk dat de KSJB bij een aanvraag weet wie hiervoor contactpersoon is. Dit is nodig voor de communicatie rond bijvoorbeeld de aanvraag en de verantwoording van donaties. De identiteit van de contactpersoon is ook belangrijk ter voorkoming van fraude.
Adres en woonplaats Met het juiste adres komen poststukken van de KSJB daar waar ze voor zijn bedoeld.
Telefoonnummer en e-mailadres Uw telefoonnummer en e-mailadres maken het mogelijk om snel met u contact op te kunnen nemen om u te informeren, maar ook als het fonds nog vragen heeft over uw aanvraag en het project (van tevoren en na afloop).
Bankrekeningnummer De KSJB heeft een bankrekening nodig om een donatie te kunnen uitbetalen.

 

De KSJB heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens. De stichting geeft immers geld weg en moet dat op een zorgvuldige manier kunnen doen, waarbij bovendien fraude wordt voorkomen.

Bewaartermijn

De gegevens worden volgens de wettelijke richtlijnen zeven jaar bewaard, nadat u een aanvraag heeft ingediend. Reden voor deze bewaartermijn is, dat bij nieuwe aanvragen teruggegrepen kan worden naar al eerder ontvangen informatie.

Ook met de webbeheerder is een verwerkerscontract gesloten.

Uw rechten

Wilt u een kopie van de gegevens die het fonds van u heeft geregistreerd? Of wilt u dat het fonds uw gegevens wijzigt of verwijdert uit zijn systeem? Laat het ons weten per e-mail: jongerenbelang@planet.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen.

U kunt ook met de KSJB contact opnemen als u meer informatie wilt over dit onderwerp of als u een klacht bij de KSJB wilt indienen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. De KSJB zal er alles aan doen om u te helpen en zo nodig tot een oplossing te komen.