Bestuur

De heer P.R. van Alphen, voorzitter

De heer H.E. Schouten, penningmeester

De heer F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel, bestuurslid

Mevrouw C. Aarden, bestuurslid

Mevrouw M. Wesselink, bestuurslid

Bureau-secretariaat:  vacature

Het bestuur komt 6 keer per jaar bijeen voor vergadering en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.