Over ons

mw-krul

De KSJB is voortgekomen uit de in 1904 door mevrouw M.R. Krul-Schütz (foto) opgerichte ‘R.K. Vereniging ter bescherming van jonge meisjes te ‘s-Gravenhage’.

Deze vereniging stelde zich ten doel de bescherming van katholieke en zo nodig andere vrouwen en meisjes tegen de morele gevaren die haar bedreigden, de verzorging van ongehuwde moeders en hun kinderen en de duurzame verzorging van katholieke minderjarigen volgens de kinderwetten.

Ten gevolge van gewijzigde maatschappelijke verhoudingen was de verenigingsvorm niet langer geschikt en heeft het bestuur van de vereniging besloten de werkzaamheden te verrichten in een daartoe op te richten stichting. Deze stichting, de KSJB, is op 27 juni 1974 opgericht.