Home

De Katholieke Stichting Jongeren Belangen (KSJB) stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.

Daartoe kunnen aanvragen worden ingediend volgens de onder ‘Aanvragen’ vermelde procedure.